Suntaks Sockenstugeförening

Suntaks Sockenstugeförening köpte Suntaks f.d. folkskola 1972 av Dimbo kommun. Huset har reparerats både ut och invändigt vid ett flertal tillfällen och är idag i mycket gott skick.

Föreningen har idag 80 medlemmar. Den har en livlig verksamhet med flera olika slags sammankomster som temakvällar, studiecirklar tillsammans med SV Tidaholm. Midsommarfirandet i samarbete med Dimbobygdens Fornminnes- och Hembygdsförening är vida känt.

Föreningen samarbetar även med Svenska kyrkan Tidaholm. Suntaks kyrkliga syförening har sina sammankomster här och årets höjdpunkt är den årliga syföreningsauktionen.

Föreningens målsättning är att:

  • På ett varsamt sätt vårda byns natur och traditioner samt värna dess kulturvärde.
  • Initiera och genomföra projekt med inriktning på aktivitet, meningsfullhet och gemenskap.
  • Verka för utveckling som gynnar de boende och ger byn attraktionskraft genom att samarbeta med andra föreningar och myndigheter.
  • Initiera och driva verksamhet i de lokaler eller platser Suntaks Sockenstugeförening förfogar över.

 

Styrelsen

Ordförande: vakant

Sekreterare: Mats Bende

Kassör: Stefan Carlsson

Rune Johansson

Katarina Andersson

Anita Berger