Gamla kyrkan

Suntaks gamla kyrka är en medeltidskyrka från 1100-talet.

Suntak är den enda församling i Tidaholms pastorat som har två kyrkor där båda används. Den gamla kyrkan är en sällsynt välbevarad enhet av romansk arkitektur, enligt Sveriges Ruinskrifter från senare hälften av 1100-talet. Interiören har berikats med sen karolinsk inredningskonst av provinsiell prägel. På väggarna finns rester av senmedeltida kalkmålningar av mäster Amund. Plafonden är ett arbete utfört av klockaren i Acklinga, Anders Wetterlind, 1769.

På Västergötlands Museum i Skara finns en märklig biskopsbänk, Suntaksstolen, med skulpterat drakhuvud, troligen från tidig medeltid. Dopfunten, förmodligen engelskt arbete från 1100-talet och predikstolen från 1700-talet, har överförts till nya kyrkan.

Enligt muntlig tradition fick byggmästaren i provision att använda materialet från den gamla kyrkan då den nya byggdes år 1902. Som tur var ansåg troligen byggmästaren att det inte var tillräckligt lönande att använda materialet från den gamla kyrkan. Detta är vi idag tacksamma för.

Suntaks gamla kyrka ägs sedan 1948 av Kungl. Vitterhets-, Historie- och Antikvitets Akademin och förvaltas av Riksantikvarieämbetet.

Mer fakta om gamla kyrkan finns inne i kyrkan och på anslagstavlan vid Storegården. Kyrkan är öppen vår, sommar och höst. Helgmålsbön lördagar från midsommardagen till sista augusti.

Kontaktperson: Rune Johansson telefon 0502 - 413 63.