Gravfältet vid Klostergården

Omfattar ca 70 fornlämningar, varav 66 runda och två tresidiga stensättningar samt 2 resta stenar. Gravfältet som sannolikt utgjort begravningsplats för den forntida byn har anlagts under järnåldern, (500 f.Kr. - 1050 e.Kr.).

Gravfältet sköts av Suntaks Sockenstugeförening. Projekt pågår för restaurering och skötsel av Enebacken. Detta i samarbete med Länsstyrelsen och Tidaholms kommun.

Kontaktperson: Mats Bende 0502-411 12