Klostergården

Under åren 1685-1876 var Klostergården i Suntak tjänsteboställe för kompanicheferna vid Skaraborgs regemente. Efter skiftesreformerna på 1800-talet uppfördes 1869-1873 ett nytt bostadshus i två våningar ca 100 meter från den gamla platsen.
Bostället, som hade stått obebott under 1980-talet, var i det närmaste förfallet  och hade skador.
Byggnaden har på privat initiativ återförts till sin forna glans genom en högklassig restaurering. Ett nytt tak lades, väggar timrades, fönstren med sina handgjorda glas har varsamt renoverats. Utvändigt har husen målats i den ursprungliga färgsättningen och invändigt renoverats genom bl.a. återanvändning av dörrar, beslag m.m. Lusthuset, det f.d. hemlighuset, som var mycket skadat revs och byggdes upp på nytt. Till grund för ett återställande av den ursprungliga trädgårdsanläggningen från 1870-talet har en plan upprättats för en successiv restaurering.

Ett Europa Nostra diplom har tilldelats Suntak-Klostergården i Tidaholm för den på privat initiativ varsamma restaureringen och återuppbyggnaden av f.d. militärbostället.
Numera privatbostad.

Kontaktperson: Mats Bende 0502-411 12