Marieberg

Mariebergs herrgård strax sydväst om Suntaks gamla kyrka skapades genom sammanslagningar av tre gårdar i Suntaks by vid laga skiftet 1847. Gården uppkallades efter godsägare Wahlbergs hustru Maria. Mangårdsbyggnaden av timmer i två våningar uppfördes ca 1850 och har en välbevarad exteriör sedan byggnadstiden. Huset har fasad av ljusgul locklistpanel, vitt listverk och mansardtak med svart falsad plåt.

Huvudfasaden kröns av en centralt placerad fronton. Innerflyglarna är två, med varandra i stort sätt identiska, timrade boningshus med gul locklistpanel och mansardtak med tvåkupigt tegel. Båda byggdes samtidigt med mangårdsbyggnaden. Ekonomigårdens bebyggelse är genomgående från ca 1900-1930.


Gården brukas idag inte som privatbostad. Bostadshusen hyrs istället ut veckovis.

Mer information hittar du på www.novasol.se

Kontaktperson: Rolf Gustavsson 0502-413 93