Suntaks Sockenstuga

När Suntaks skola stängdes i början på 1950-talet användes huset under lång tid som biblioteksfilial. I början av 1970-talet stod dåvarande Dimbo Storkommun i valet att antingen riva byggnaden eller få en ideell förening att ta över. Erbjudandet gick till Suntaks bybor som enades att godta anbudet. Inköpspriset var en krona. Med sig hade de en outnyttjad reparationsfond på 50.000 kronor som efterskänktes av Dimbo kommun.

Suntaks f.d. folkskola drivs sedan 1972 av Suntaks Sockenstugeförening. Föreningen har idag ca 90 medlemmar. Den har livaktig verksamhet med flera olika tillställningar som midsommarfirande tillsammans med Dimbobygdens Fornminnes- och Hembygdsförening, musikkvällar, föredrag kring temat hälsa m.m.

På andra våningen finns en vävstuga med nio vävstolar. Vävstugan drivs av Suntaks kvinnliga nätverk som firade 10 år 2007.

Om du vill hyra Sockenstugan, ring Rune Johansson 0502-413 63.