Suntaks Kvinnliga Nätverk

Nätverket startade under 1997 med 10 kvinnor och nu år 2012 är vi fortfarande10 stycken.Vi ansökte om ett startbidrag på 10.000:- hos Länsstyrelsen i Skaraborg och fick ja på ansökan.Lokal fanns redan för Suntaks Sockenstugeförenings styrelse hade sagt ja till att vi fick vara i gamla slöjdsalen på 2:a våningen i stugan. Slöjdsalen var mycket sliten och behövde repareras därför tillfrågade vi den lokala arbetsförmedlingen om vi kunde få arbetskraft därifrån, och vi fick även ja här. Sockenstugeföreningens övriga medlemmar i form av våra män och andra släktingar har också hjälpt till att få slöjdsalen i det toppskick som den är idag.

Syftet med nätverket var att skapa en egen mötesplats i stugan. Mötesplatsen stod färdig hösten 1998 och invigdes med en julmarknad för att visa huset och att Suntak finns på kartan.

Målet med nätverket är:

Bygga broar mellan generationer.
Vara ett öppet nätverk.
Stärka och skapa förutsättningar för ett fortsatt liv på landet.
Verka för bättre kommunikationer.
Öka turismen genom att visa att Suntak finns på kartan.
Främja kvinnors erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling samt möjligheten att påverka utvecklingen av Suntak till en attraktiv by för både kvinnor och män.

Nätverket skall arbeta för att anordna utåtriktade aktiviteter som trivselträffar dit vi bjuder in någon gäst, gör studiebesök, café och kulturarrangemang.

Nätverket skall också ge kvinnorna möjlighet att kunna bedriva olika slags hantverk i möteslokalen.( Idag finns det 9 vävstolar som är i gång och det är 4 av nätverkets kvinnor som träffas regelbundet varje vecka och efter behag).

Vi skall också verka för att gamla seder och traditioner lärs ut till den yngre generationen.(Under år 2000 anordnade vi för 3:e gången en ljusstöpardag det stöptes ca 400 vita, röda och gröna ljus samt ett antal grenljus. Det var ca 30 personer barn, ungdomar och vuxna som var i farten från kl. 8.00 - 19.00).
Nätverket samarbetar med Suntaks Sockenstugeförening och SV Tidaholm.

Kontaktperson: Mona Carlsson  0502 - 411 23.